ouderavond Big Picture.

onderstaande info is via de e-mail naar de ouders/verzorgers gestuurd.Betreft: Ouderavond nieuw onderwijsconcept

                Big Picture Learning (BPL)

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse algemene ouderavond op

 

donderdag 23 MAART 2017

tijd : 17.30 – 21.30 uur

plaats: Bergweg 8 te Goes

 

U kunt alleen, maar ook samen met uw (pleeg)kind naar de ouderavond komen.

 

Tijdens deze avond willen wij net als vorig jaar beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

Het thema van de maaltijd is: Amerikaans XXL.

 

Programma:

17.30     uur  Welkom en inschrijving voor één workshop

18.00     uur  De heer Jelle Gernler opent de avond rondom thema BPL

18.30     uur  Maaltijd

19.30     uur  Koffie

20.00     uur  Start van de workshop

21.00     uur  Gelegenheid voor het nuttigen van een drankje

21.30     uur  Afsluiting door de heer Jelle Gernler

 

Inhoud workshoprondes:

De vakken die in de diverse profielen worden gegeven worden onder de aandacht gebracht. De vier profielen zijn:

-              Zorg en Welzijn

-              Techniek

-              Economie

-              Groen

 

Wij hopen u met velen te ontmoeten op deze avond, waarin we gezellig samen eten en u aansluitend zelf ook een actieve rol mag spelen!! Graag aanmelden vóór donderdag 16 maart.

Aanmelden via mail: k.zonderland@prodewissel.nl  (= antwoorden op deze mail)

Schriftelijk aanmelden kan via onderstaande antwoordstrook. De strook kan bij de mentor worden ingeleverd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dhr . Jelle Gernler, directeur

…………………………………………………………………………………………............................................................................

De ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………kom(t)(en) met  ……….. perso(o)n(en) naar de ouderavond op

23 maart a.s.  Handtekening: