Regels

Regels

De belangrijkste regels van de school vindt u op deze pagina.

we kennen op school verschillende regels, namelijk:

Schoolregels

verzuimregels


Schoolregels

Ik respecteer mezelf en de ander:

- Ik gedraag me goed.

- Ik luister naar de docent.

- Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag.

- Ik los problemen op zonder geweld te gebruiken.

- Ik meld het als er iets mis gaat met mij of met anderen.

- Ik spreek anderen op een nette manier aan.

- Ik zorg ervoor dat het op school veilig is voor iedereen.

 

Ik respecteer mijn omgeving:

 

- Ik ruim mijn rommel op, in en rond de school. Afval gaat in de juiste afvalbak.

- Ik zorg dat schoolspullen en schoolmeubels heel en schoon blijven.

- Ik blijf af van de ramen en van de bediening van zonneschermen en verwarming als ik daar geen

 toestemming voor heb gekregen.

- Ik blijf van de spullen van anderen af.

- Spullen die ik heb gebruikt leg ik terug waar ik ze heb gepakt.

- Ik plaats mijn spullen op de juiste plek (fiets in het fietsenhok ophangen, jas aan de kapstok, bij

 praktijkvakken en computerlokaal ook de tas aan de kapstok.)

 

Ik respecteer de werksfeer:

 

- Ik werk rustig in de les.

- Ik zorg dat anderen rustig hun les kunnen volgen.

- Ik zet mijn mobiel uit en stop hem in de zak in het lokaal.

 

Ik respecteer de pauze-afspraken:

 

- Ik eet en drink alleen tijdens de pauzes en van 12.15-12.30.

- Van 12.15-12.30 lunch ik aan mijn eigen tafel. Ik blijf zitten tot de zoemer gaat.

- In de ochtendpauze verblijf ik op het plein of in de aula.

- Ik rook alleen bij de overdekte rookplaats op het plein. (alleen met toestemming van ouders), Vanaf 1 januari 2020 mag er niet meer gerookt worden op schoolterrein.

- Als ik eenmaal beneden ben ga ik niet voor de zoemer terug naar boven.

- Ik eet/drink fatsoenlijk en als ik iets mors ruim ik het op.

 

Ik respecteer de algemene afspraken:

 

- Ik houd mij aan de lestijden.

- Als ik ziek ben, melden mijn ouder(s)/verzorger(s) dat voor 8.30 uur

- Als ik binnen ben heb ik mijn pet af.

- Ik loop niet naar de zorgplaza wanneer ik daar geen afspraak heb.

- Als ik binnen ben kauw ik geen kauwgom.


Verzuimregels.

Als u op deze link klikt ziet u een poster waarop alles staat wat met verzuim te maken heeft. Wanneer krijgt een leerling geoorloofd vrij? En wanneer wordt een leerling als ongeoorloofd verzuim opgeschreven? Dit vindt u terug op deze poster.

Als een leerling meer dan 6 keer binnen een half jaar te laat is krijgt u een brief thuis ter waarschuwing. Als een leerling meer dan 9 keer te laat is krijgt u wederom een brief, en wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. het kan zelfs zo zijn dat Bureau Halt wordt ingeschakeld door de leerplichtambtenaar.