Regels

Regels

De belangrijkste regels van de school vindt u op deze pagina.

we kennen op school verschillende regels, namelijk:

Schoolregels

verzuimregels

Discoregels


Schoolregels

Ik respecteer mezelf en de ander:

- Ik gedraag me goed.

- Ik luister naar de docent.

- Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag.

- Ik los problemen op zonder geweld te gebruiken.

- Ik meld het als er iets mis gaat met mij of met anderen.

- Ik spreek anderen op een nette manier aan.

- Ik zorg ervoor dat het op school veilig is voor iedereen.

 

Ik respecteer mijn omgeving:

 

- Ik ruim mijn rommel op, in en rond de school. Afval gaat in de juiste afvalbak.

- Ik zorg dat schoolspullen en schoolmeubels heel en schoon blijven.

- Ik blijf af van de ramen en van de bediening van zonneschermen en verwarming als ik daar geen

 toestemming voor heb gekregen.

- Ik blijf van de spullen van anderen af.

- Spullen die ik heb gebruikt leg ik terug waar ik ze heb gepakt.

- Ik plaats mijn spullen op de juiste plek (fiets in het fietsenhok ophangen, jas aan de kapstok, bij

 praktijkvakken en computerlokaal ook de tas aan de kapstok.)

 

Ik respecteer de werksfeer:

 

- Ik werk rustig in de les.

- Ik zorg dat anderen rustig hun les kunnen volgen.

- Ik zet mijn mobiel uit en stop hem in mijn tas/broekzak.

 

Ik respecteer de pauze-afspraken:

 

- Ik eet en drink alleen tijdens de pauzes en van 12.00-12.15.

- Van 12.00-12.15 lunch ik aan mijn eigen tafel. Ik blijf zitten tot de zoemer gaat.

- In de ochtendpauze verblijf ik op het plein, in de aula of op de skatebaan.

- Ik rook alleen bij de overdekte rookplaats op het plein. (alleen met toestemming van ouders)

- Als ik eenmaal beneden ben ga ik niet voor de zoemer terug naar boven.

- Ik eet/drink fatsoenlijk en als ik iets mors ruim ik het op.

 

Ik respecteer de algemene afspraken:

 

- Ik houd mij aan de lestijden.

- Als ik ziek ben, melden mijn ouder(s)/verzorger(s) dat voor 8.30 uur

- Als ik binnen ben heb ik mijn pet af.

- Ik loop niet naar de zorgplaza wanneer ik daar geen afspraak heb.

- Als ik binnen ben kauw ik geen kauwgom.


Verzuimregels.

Als u op deze link klikt ziet u een poster waarop alles staat wat met verzuim te maken heeft. Wanneer krijgt een leerling geoorloofd vrij? En wanneer wordt een leerling als ongeoorloofd verzuim opgeschreven? Dit vindt u terug op deze poster.

Als een leerling meer dan 6 keer binnen een half jaar te laat is krijgt u een brief thuis ter waarschuwing. Als een leerling meer dan 9 keer te laat is krijgt u wederom een brief, en wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. het kan zelfs zo zijn dat Bureau Halt wordt ingeschakeld door de leerplichtambtenaar.

Discoregels


  • De schooldisco is 3 tot 4 keer per jaar, de introdisco, valentijn/carnavalsdisco en de einddisco.

  • De disco is niet verplicht, maar wordt wel gezien als lestijd. Dit betekent dat de leerlingen die op de disco aanwezig zijn, de andere dag de eerste 2 uren vrij zijn. De leerlingen die niet op de disco aanwezig zijn moeten de andere dag gewoon het eerste lesuur aanwezig zijn.

  • Bij de introdisco wordt van iedereen verwacht dat ze aanwezig zijn, de andere dag zijn ze toch vrij. ( leerlingen die stage lopen, bepalen zelf of ze wel of niet komen. Komen ze wel, dan gelden voor hun dezelfde regels. Ze moeten wel gewoon naar hun stage)

  • De tijden van deze disco’s zijn van 19.30 uur tot 22.00 of 22.30 uur. De leerlingen moeten dan ook deze tijden aanwezig zijn, tenzij er van huis uit een reden is om later te komen.

  • De leerlingen mogen pas aan het einde van de disco naar huis, tenzij er van huis uit een reden is om eerder weg te gaan.

  • Tijdens deze disco’s wordt er 2 keer een pauze ingelast van +/- 10 minuten om even een luchtje te scheppen of om te roken. Na deze pauze moeten alle leerlingen weer naar binnen.

  • Leerlingen gaan niet van het plein af tijdens de disco.

  • Geen introducés, geen drugs, geen alcohol of andere verboden middelen.