Over onze school

De Wissel

De Wissel is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met theorie leren maar wel beschikken over praktische vaardigheden.
Met de naam “De Wissel” willen wij duidelijk maken dat we er naar streven om de schakel naar de beroepspraktijk te zijn voor onze leerlingen.

Sinds een aantal jaar werken wij volgens het BPL-principe. Big picture learning.